Jumat, 24 Februari 2012

Jabatan...tanggung jawab moral...

 Sekilas melihat fotoku yang masih berumur setahun...lucu, polos, nggemesin...dibesarkan dari keluarga yang sangat penyayang...keluarga yang bertanggung jawab...dan keluarga yang tak pernah membatasi ruang gerakku untuk melakukan kegiatan yang sekiranya menyangkut kepentingan orang banyak...yaaa, sosial lebih tepatnya...